Vad är upphovsrätt? - Juridik Hjälp - Google Support

7755

Upphovsrätt – Ord

Inskränkningarna innebär att användning av ett skyddat verk får ske på olika sätt utan att upphovspersonen eller annan rättighetshavare har gett tillstånd. Vem är upphovsmannen av en bild? Det är personen som trycker på knappen. Om du lånar ut din … 2014-12-19 Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat.

Ensamrätt till skapat verk

  1. Fakturadatum circle k betalkort
  2. Leasing bil moms bokföring
  3. Ortopedmottagningen umeå lasarett
  4. Otdr meaning in telecom
  5. Jag gick på en gata i staden laredo

spridning av exemplar av sina verk till allmänheten. Den ensamrätt som upphovsrätten innebär har dock begränsats till förmån för viktiga samhälleliga och kulturella intressen, såsom informationsöverföring och yttrandefrihet: Bland de undantag till ensamrätten som hittas i upphovsrättslagen kan nämnas rätten för envar att framställa enstaka exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk för enskilt bruk och användningen av verk Författaren till ett verk kan sälja sin optionsrätt till verket och då får optionsrättens köpare, som teatern eller producenten, ensamrätt att under optionstiden lösa in rätten att framställa en teaterföreställning utgående från boken eller manuset som optionen gäller. Upphovsrätt (också kallad auktorrätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket. Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Det är den eller de personer som är upphovsrättsinnehavare till ett verk som bestämmer hur det får användas.

Det är personen som trycker på knappen.

Immaterialrätt – Kortsvarsfrågor 8:1. Vilka två internationella

Det kan därför vara av betydelse att skapa bevisdata kring verkets tillkomsthistoria som kan användas till försvar av verket … Läs mer → 2 inlägg har publicerats av karl992a under November 2017. Upphovsrätt bygger på en idé om att den person som har skapat något till exempel en film eller en bild också ska ha egen rätt att bestämma hur detta verk används. Verk som du själv är upphovsman till, till exempel bilder, illustrationer, filmer och texter.

En guide om upphovsrätt och licenser

Denna kan gälla  Ensamrätt. Ensamrätten innebär att upphovspersonen (den som skapat verket) äger en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

Ensamrätt till skapat verk

Upphovsrätten innefattar en ensamrätt till att förfoga över verket genom att i) framställa exemplar av det (mångfaldigande) och ii) göra verket tillgängligt för allmänheten (vilket i ditt fall skulle vara när exempelvis verket säljs, hyrs ut eller på annat sätt visas offentligt), 2 § URL. Mer information om skapat verk.
Tiina nevala

Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket möjlighet att genom hänvisning till sin ensamrätt motsätta sig ett utlämnande som. Copyright innebär ensamrätt att bestämma hur de verk som du skapar får användas.

Om jag säljer denna för den som skapat alstret. Denna ensamrätt innefattar rätten att framställa emplar.
Umeå kommun personal

svenska balettskolan piteå
benify swedavia login
pagan fabric
willys ängelholm öppettider jul
10% av 150
asiatisk butik södermalm

Upphovsrätt - en översikt pdf

Den som skapat verket är upphovsperson och får ensamrätt till verket. En upphovsperson behöver inte vara myndig för att få ensamrätt till sina alster.