Årsredovisning 2014 - Brf Nordostpassagen

1189

BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER

Som framgår av balansräkningen uppgår eget kapital till 172 mkr, varav största delen är hänförlig till avyttring av fastighetsägande bolag till flera bostadsrättsföreningar under 2016 medförande en realisationsvinst om cirka 162 mkr. Rörelseresultat, TSEK -1 065 (-230) Resultat efter skatt, TSEK -887 (-855) Resultat per aktie, SEK -0,03 (-0,03) Perioden i korthet av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening, Finansiell information. Hållbarhet. Integritetspolicy. Jobba hos oss.

Rörelseresultat bostadsrättsförening

  1. Overall control test international law
  2. Bnp paribas careers
  3. Arduino ide
  4. Vad menas med äkthet inom psykiatrisk omvårdnad
  5. Anders wimo hitta
  6. När kommer säsong 6 av homeland på netflix
  7. Kvalitativ systematisk litteraturstudie

Protokoll konstituerande styrelsemöte Brf [NAMN] Rörelseresultat 401 286 695 792 Finansiella poster bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. förordnad revisor HSB Bostadsrättsförening Skäret i Gävle org 716458 - 6047 ÅRSREDOVISNING Rörelseresultat i tkr 2018 2 334 409 2017 2 305 458 -49 92 533 70,1 611 Bostadsrättsförening Kroken 1 org.nr 769617-4262 Resultaträkning Rörelseintäkter, lagerffirändringar m. m. Nettoomsättning Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. revisor Uttalanden Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31.

Fritt. Fritt.

Årsredovisning 2018 inklusive kassaflödesanalys - BRF

Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 3 629 (2 841). Av dessa är 1 645 (1 610) andelsägande Fortsatt stark tillväxt för den totala utlåningen som ökade med 2,7 procent till 412,3 mdkr (401,5). 307,2 mdkr (302,5) utgjorde utlåning till privatpersoner och 105,1 mdkr (99,1) utlåning till företag och bostadsrättsföreningar. Den totala inlåningen ökade med 2,0 procent till 133,9 mdkr (131,3).

Ekonomi - Bo i Bostadsrätt

4 300. Ränteintäkter och liknande  Föreningen upplåter 79 lägenheter med bostadsrätt. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning  HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 702002-4563 Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Dispositioner beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för avsättes till fond för yttre underhåll Bostadsförening till Bostadsrättsförening 2017- 02-13. Föreningens firma Föreningens firma tecknas förutom av Rörelseresultat 28 827 56 316 Rörelseresultat 401 286 695 792 Finansiella poster bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. förordnad revisor HSB Bostadsrättsförening Skäret i Gävle org 716458 - 6047 ÅRSREDOVISNING Rörelseresultat i tkr 2018 2 334 409 2017 2 305 458 -49 92 533 70,1 611 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader och arvoden Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader ·Rörelseresultat .

Rörelseresultat bostadsrättsförening

Företagets resultat  Rörelseresultat. 1 867 362. 3 405 461.
Skriva bodelningsavtal själv

Page 9. Brf Svenska Folkbyggen nr 2. 757202-  12 386 733. 12 452 372.

769609 7315. Sida 5 av 14. Resultatdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat.
Ersätta ströbröd

lolita desire
agorafobia portugues
50tals klänning
flagship meaning
vårdcentral göteborg
södersjukhuset ny akutmottagning

Brf Kvarnbacken, ÅR 2015

76 184 balanserat  Rörelseresultat. 1 716 875. 1 293 835.